Línia pedagògica

Coneix el nostre projecte educatiu
  • Protagonistas

   Pensem que el principal protagonista del primer cicle d’educació infantil és el propi nen/a, autor del seu procés d’aprenentatge i que l’equip educatiu és el responsable de facilitar-li recursos, acompanyar-lo i guiar-lo en el procés de créixer i aprendre.

  • Tasca educativa

   Per a desenvolupar una tasca educativa, pensem que és important recopilar dades i anecdotaris que ens apropis als infants. Al centre, utilitzem el que s’anomena “documentació pedagògica”, on anoten tot el que els infants ens parlen sobre els diferents temes treballats. D’aquesta manera podem saber tot el que els nens i nenes van aprenent en el transcurs del curs escolar.

  • Entorn segur

   És important que els nens i nenes es sentin agust i amb confiança a l’escola i per a què això passi pensem que s’han d’obrir les portes de l’aula i permetre que els infants coneguin tots els racons de l’escola. D’aquesta manera, facilitarem un entorn de seguretat.

  • Loris Malaguzzi

   Coincidim amb Loris Malaguzzi, com a mestre i pedagog en que “la intenció és ajudar als infants a sortir i descobrir parts del món (del seu món) que podrien quedar-se ocultes. Es considera molt important garantir en els nens i nenes un món de desitjos, interessos, capacitat de gaudir i de cerca, que els pertanyen.”